تجربه غذاهای ناآشنا انگیزه مهم درسفرگردشگران ماجراجوست 1394/11/24

خبرگزاری میراث فرهنگی – بین‌الملل – این روزها غذا برترین انگیزه برای جذب گردشگران و مسافران درسراسر جهان نه تنها به سبکی که به نام گردشگری غذا می‌شناسیم بلکه درجذب مردم به سبک گردشگری ماجراجویی نیز تلقی می‌شود.

غذا به ویژه برای آن دسته از تورهای مسافرتی که به شدت اصرار دارند که تجربه چشیدن انواع غذاهارا درکنار برنامه‌هایی چون پیاده روی و قایق سواری و هیجان رفتینگ با هم اجرا کنند، اهمیت جدی‌تری دارد.
درحال حاضر ارتباط میان گردشگری ماجراجویانه و غذا روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود به طوری که نزدیک به یک سوم از اپراتورهای تورهای ماجراجویانه می‌گویند که مسافرانشان از آن خواسته‌اند که تجربه انواع موادغذایی ناشناخته رابه عنوان بخش مهمی از تجربه سفر بگنجانند.
انجمن بین‌المللی تجارت سفرهای ماجراجویانه اخیرا نتایج یک بررسی گسترده را براساس نظرسنجی از 281 تورگردان داخلی و خارجی و آژانس مسافرتی از 54کشور که سالانه به بیش از 3300 مسافر خدمات سفر ماجراجویانه ارایه می‌کنند منتشر کرد. طبق این بررسی‌ها 50 درصد از مسافران اعلام کرده اند که از ترکیب تجربه غذا درخارج از برنامه‌های مرسوم وعادی خود با یک فعالیت بدنی جدی لذت می‌برند. 51 درصد نیز اعلام کرده‌اند که اجرای یک برنامه مسافرتی راکه ترکیبی از یک ماجراجویی وفعالیت جسمی و لذت چشیدن غذایی متفاوت باشد ، به یک برنامه سفر ماجراجویی بدون غذا ترجیح می‌دهند.
اکنون دیگر برای تورگردان‌های فعال در حوزه گردشگری ماجراجویانه دشوار است که تاثیری را که غذا بر سفر و گردشگر و انتخاب مقصد رویایی‌اش دارد نادیده بگیرند. بسیاری از سفرهای ماجراجویانه ترسناک دربسیاری از بخش‌های جهان قابل تکرار است یعنی موارد مشابهی دارد اما غذای بومی وتجربه غذاهای مختص هر منطقه و اقلیم وقومی یک مقصد را منحصربفرد می‌کند و چیزی است که به هیچ وجه نمی‌توان آن را دردیگر قاره‌ها و سرزمین‌ها درسطح انبوه تولید کرد. یعنی چنان غذا و مواد خوراکی درجای دیگری از جهان به هیچ وجه قابل تکرار ویا دست کم به آسانی در دسترس نیست.
تورگردان‌ها اکنون درک بهتری از غذا به عنوان تجربه‌ای دارند که هنوز شکل دیجیتالی آن ارایه نشده و درنتیجه تجربه‌ای کاملا فیزیکی است که باید درمحل حاضر باشند تا بتوانند آن را دریافت کرده ، بچشند و بگوارند.
تجربه غذا همچنین می‌تواند به عنوان بخشی پشتیبان و افزوده برای هر تورباشد و هر تورگردانی می‌تواند به مسافران خود امکان انتخاب و خرید بسته های بیشتر و متفاوت تری بدهند. بسته‌های مسافرتی کاملا متفاوت با اشکال و فعالیت های مشابه ورایج که به مراتب رقابتی‌تر نیز هست.
نکته جالب دیگر که در بررسی‌های اخیر بدست آمده آن است که درحال حاضر 5 کشور یا مقصد گردشگری که مسافران درحال حاضر می‌توانند تجربیات جالبی درزمینه غذا و ماجراجویی همزمان بدست آورده و برنامه تور تمرکز مشخصی بر غذا دارند کشورهای ایتالیا، فرانسه، پرو، اسپانیا، تایلند و هند هستند.
نکته جالب دیگر آن که اهمیت غذا درفرهنگ و شناخت آن برای همه مسافران مطرح است اما این موضوع بیش از همه برای گروه های سنی میانسال و سالمندتر مسافران جذابیت دارد. این موضوع مهم است اگر خاطر نشان کنیم که تنها 10 درصد از پاسخ دهندگان دراین برنامه پژوهشی اعلام کرده‌اند که مشتریانش درمحدوده سنی 28 به پایین هستند.
این موضوع درمورد اهمیت غذاهای محلی از نظر کسب آگاهی درباره فرهنگ های محلی نیز صادق است یعنی بیشتر مسافران میانسال اعلام کرده اند که چشیدن و آزمودن غذاهای محلی برایشان بسیار مهم است.
البته برخی فعالیت‌های ویژه گردشگری غذا مثل شرکت در کلاس‌های آشپزی و تورهای ویژه تولید انواع نوشیدنی یا برخی فعالیت‌های ماجراجویی مربوط به غذا همراه با یک متخصص محلی و گرفتن فیلم از پشت صحنه تهیه غذا و یافتن منابع مواد غذایی و یا سفر با یک سرآشپز مشهور چندان مورد توجه و علاقه شرکت کنندگان درتورهای ماجراجویانه که دراین بررسی هم همکاری کرده‌اند، نبوده است.
تورهای ماجراجویی ترکیبی با تجربه انواع غذاهای محلی همچنان آن گونه که باید به طور گسترده رواج نیافته است. برخی از 76 درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که برحسب تصادف تجربه انواع ترکیبات غذایی را در تورهای خود ایجاد کرده‌اند. درحدود 30 درصد از تورگردان‌های خارجی نیز درپاسخ گفته‌اند که مشخصا با هدف بازاریابی بهتر غذا را درمرکز برنامه های بازاریابی تورهای خود قرار می‌دهند.

منبع : خبرگزاری میراث فرهنگی


راویس