اینترنت WiFi فرودگاه اصفهان 1395/10/28

راه اندازی اینترنت WiFi رایگان ترمینال پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

از روز دوشنبه مورخ 95/10/27 اینترنت WiFi رایگان در ترمینال پروازهای داخلی و خارجی  فرودگاه  بین المللی شهید بهشتی اصفهان راه اندازی گردید.

مسافرین و مستقبلین می توانند به مدت یک ساعت یا حجم 100 مگابایت از اینترنت   WiFi  به صورت رایگان استفاده نمایند.
 


راویس