طولانی‌ترین پرواز جهان، 20 ساعت بدون توقف 1398/07/30

🔹این پرواز آزمایشی بدون توقف برای نزدیک به 20 ساعت از نیویورک به سیدنی انجام شد  و مسافتی معادل 16 هزار و 200 کیلومتر را طی کرد.
🔹برای تضمین این  پرواز با موفقیت به مقصد می‌رسد، تمهیدات ویژه‌ای چون سوخت‌گیری حداکثری، محدود کردن تعداد چمدان‌های همراه و ممنوعیت همراه داشتن بار، اندیشیده شده بود.
🔹تیمی از پژوهشگران برای بررسی و نظارت بر الگوی خواب و میزان مصرف انرژی مسافران در این پرواز حضور داشتند.


راویس