خرید؛ 👚👕👖👢👠👜👓💍 درد یا درمان 1395/01/21


این حس اشباع‌نشدنی خرید از چه چیزی نشات می‌گیرد؟ آیا واقعا در سفر، خرید بیش از دیدار موزه‌ها و سایت‌های فرهنگی و طبیعی ارزش دارد؟ آیا به این خاطر است که گردشگر ایرانی هنوز دلیل سفر را نمی‌داند و روح سفر را خوب درک نکرده است؟ آیا حس مالکیت در گردشگر ایرانی بر حس‌های دیگر برتری دارد؟ و ده‌ها پرسش دیگر بهانه‌ای شد برای ساخت ویدئوی حاضر.

مقصدهای نفس گیر 1395/01/15


افتتاح طولانی‌ترین پل طنابی جهان در آلمان غربی، پل شیشه ای چین و اسکای واک درکانادا، حکایت از توسعه رقابت دراحداث جاذبه های نفس گیر مصنوعی درتلاش برای گردشگران ماجراجو دارد.