نوروز جاذبه گردشگری ایران 1394/12/24


اگر بتوانیم آئین‌های نوروز را به عنوان یک میراث فرهنگی رواج دهیم می‌تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری نیز مطرح شده و در عین حال که وسیله‌ای برای ایجاد صلح بین ملت‌ها است به منافع مادی کشور نیز کمک کند .

آزادسازی سواحل کیش در کار نیست 1394/12/20


با افزایش ورود گردشگران، شنیده ها از آزادسازی بخش هایی از سواحل جزیره کیش حکایت داشتند که مدیر گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با رد آن گفت: آزادسازی سواحل کیش در کار نیست.