دانستنی های جالب در سفرهای هوایی 1395/06/08


اگر برای مسافرت هواپیما را انتخاب کرده باشید بدون شک راحت تر و در زمان کمتر به مقصد خواهید رسید. ولی پیش از پرواز بهتر است با ایمنی پروازهای هوایی در هواپیما آشنا شوید تا این سفر هوایی بیشتر به شما و خانواده تان خوش بگذرد.

پیشنهاداتی برای دور زدن ترکیه 👌 1395/05/31


حال که ترکیه به علت عدم امنیت گزینه مناسبی برای سفر نیست، اکنون ما برای شما فهرست جاهایی را که می توانید جایگزین ترکیه کنید ردیف کرده ایم، جاهایی که ویزا نمی خواهند و کمی شبیه به ترکیه هستند!