لغو روادید بین ارمنستان و ایران اجرایی شد 1395/05/25


ایران و ارمنستان با اعلام آغاز اجرای یک توافق امضا شده امکان سفر متقابل شهروندان دو کشور را بدون روادید فراهم کردند که سبب افزایش همکاری های گردشگری، تردد آسان بازرگانان، ارتقای سطح روابط اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری خواهد شد.

افق روشن تسهیل ویزا در کشورهای OIC 1395/05/23


لغو ویزا با کشورهای همسایه اثر مثبتی بر گردشگری یک کشور دارد، زیرا اکثر گردشگران هر کشور را با توجه به هزینه های حمل و نقل، تشابه فرهنگ و بسیاری موارد دیگر، همسایگان آن کشور تشکیل می دهند.

ایرلاین‌های دارای بیشترین و کم‌ترین حجم تاخیر پروازی کدامند؟ 1395/04/19


عملکرد خطوط هوایی‌کشور در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد نشان می‌دهد در اردیبهشت امسال ۵۹۳۶ پرواز توسط ۱۴ ایرلاین داخلی انجام شد‌ که از این تعداد ۲۵۸۶ پرواز معادل ۴۳.۵ درصد با تاخیر انجام شده است.